luiza-losiewicz-psychoterapia-psychologia-terapia-terapeuta-psycholog-zaburzenia-psychika-wsparcie-depresja-009.jpg

1 września 2018

Zakończyliśmy sukcesem trzymiesięczny kurs Treningu Umiejętności Społecznych z elementami samoobrony dla nastolatków z diagnozą spektrum autyzmu w Fundacji z ASPI-racjami. Podopieczni „w pocie czoła” rozwijali poprzez ruch umiejętności interakcji, współpracy oraz rozwiązywania problemów. Była to dobra nauka po przez zabawę i sport. Gratuluję kążdemu uczestnikowi za zaangażowanie.


luiza łosiewicz psychoterapia psychologia terapia terapeuta psycholog zaburzenia psychika wsparcie depresja łódź
luiza-losiewicz-psychoterapia-psychologia-terapia-terapeuta-psycholog-zaburzenia-psychika-wsparcie-depresja-011.png

1 sierpnia 2018

Wiosną 2017 r. w ramach kampanii Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) miałam okazję towarzyszyć i wspierać terapeutycznie osoby, które zmagały się z problemem depresji bądź chciały zwiększyć swoja świadomość na jej temat.

Wspieram inicjatywy, które pozwalają pokazać, że nie jest się samemu w przeżywaniu oraz wyjawiają „problem mroku” na światło dzienne, co też pozwala bliskim osoby dotkniętej chorobą nabywać umiejętności skutecznej pomocy.

„Depresja-porozmawiajmy o niej”

Luiza Łosiewicz 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone