“Jeżeli nie mogę rozstać się z tym, czego już nie ma, to nie wyzwolę się, aby stworzyć więź z tym, co w tym momencie jest przy mnie”
J. Bucay
„Dostrzec i zrozumieć, że nasze myśli są tylko myślami, zamiast wplątywać się w nie, jakby były czymś rzeczywistym”
J. Kabbat-Zinn
“Siła. Pragnę siły. Nie takiej, która pozwala wytrwać(…), ale takiej która pozwala działać.”
S. SontagPsychoterapia

Proces w trakcie, którego ustalane są zasady i cele terapeutyczne (przyjemną niespodzianką będą wypracowane efekty zgodne ze wstępnymi ustaleniami). W zależności od problemu oraz potrzeb pacjenta ustanawiany jest…


CZYTAJ WIĘCEJ


Aktualności

Zakończyliśmy sukcesem trzymiesięczny kurs Treningu Umiejętności Społecznych z elementami samoobrony dla nastolatków z diagnozą spektrum autyzmu w Fundacji z ASPI-racjami. Podopieczni „w pocie czoła” rozwijali poprzez ruch…


CZYTAJ WIĘCEJ


Ciekawostki

A Ty, którego wilka karmisz w swoim seru?

Uważność to specyficzny stan uwagi, będący wynikiem ciągłego i celowego kierowania jej na to, co dzieje się w chwili obecnej w sposób nieoceniający i nieosądzający…


CZYTAJ WIĘCEJ

Zapraszam Cię do kontaktu w przestrzeni terapeutycznej. Przestrzeni, w której odnajdujemy swoje potencjały i słabości. Odkrywamy siebie wzajemnie, uczymy się być „tu” w gabinecie i „tam” poza nim. Zachęcam do spotkania, w którym odczuwanie potrzeb, dokonywanie wyborów oraz branie odpowiedzialności to urozmaicona droga do psychologicznej niezależności i akceptacji.


Zapraszam Cię do kontaktu ze sobą.

luiza łosiewicz psychoterapia psychologia terapia terapeuta psycholog zaburzenia psychika wsparcie depresja łódź

luiza łosiewicz psychoterapia psychologia terapia terapeuta psycholog zaburzenia psychika wsparcie depresja łódź

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Przeczytaj co się dzieje.

Luiza Łosiewicz 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone