Forma pomocy

Konsultacje psychologiczne


1-3 spotkania, podczas których stosowany jest wywiad, wstępna konceptualizacja problemu oraz decyzja co do dalszej współpracy;


Psychoterapia ukierunkowana na zmianę


w trakcie, której ustalane są zasady i cele terapeutyczne, czas trwania terapii oraz kierunek razem z metodami pracy terapeutycznej.
Jest to proces, podczas którego będą rozważane aspekty poznawcze (myślowe), emocjonalne, cielesne i behawioralne (zachowań), ukierunkowany na modyfikację schematów;


W języku polskim:


  • Młodzież 16-18 r.ż. i dorośli – 100 zł;
  • W języku angielskim – 150 zł.

Spotkania trwają 55 minut.

Luiza Łosiewicz 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone