Terapia

  1. Indywidualną terapię psychologiczną osób dorosłych i młodzieży z zakresu zaburzeń:
  • nastroju,
  • lękowych,
  • odżywiania,
  • samouszkodzeń,
  • stresu pourazowego,
  • psychosomatycznych,
  • poczucia własnej wartości,
  • obsesyjno-kompulsyjnych.

2. Pomoc w procesach przeżywania straty i żałoby, w poszukiwaniu własnego potencjału oraz samorozwoju

3. Możliwość konsultacji dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwojowymi ze spektrum autyzmu

Luiza Łosiewicz 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone